Sporistics
Borst Svin
Not rated
 

By Svensk_Drake
02/14/2020 - 17:01:18

Type: Creature
Rating: -1 (Not rated)

Description

Vanligt boskap, hålls ibland med andra varelser. Används framför allt för slackt, då deras kött och fett är näringsrikt. Men deras hud kan användas till kläder.

Details

1365
DNA points
Height
1.07
33 Bones4 Feet0 Hands
Diet: Herbivore
Health: +1
Meanness
1 %
Cuteness
97.41 %
Sociability
6 / 20
Aggressiveness
4 / 20
Abilities
6 / 15

There are no comments for this creation

See creations

User profiles
Enter a profile's name:

Search
Enter the words to search:

Creations
Enter an ID number of a creation or Sporecast:

Compare achievements
Enter the name of two users in order to compare their achievements

Events

Contact us at

Web by Alex Aladren